Samorząd - Strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nauka to jednak nie wszystko…
Proponujemy działalność
i współpracę w ramach samodzielnego
pełnego dziwnych , a czasem szalonych pomysłów
Samorządu Uczniowskiego


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55).
Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii.Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność Samorządu Uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.


Co roku organizujemy Wybory
władz Samorządu Uczniowskiego.


Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego prowadzą własną kampanię wyborczą, reklamują swoje zalety i przedstawiają ciekawe pomysły na urozmaicenie życia w szkole !!!

Wybory organizujemy na początku roku szkolnego – po wakacjach mamy więcej sił i więcej energii do działania !

Dzięki wyborom możemy powołać Zarząd Samorządu Uczniowskiego, który w imieniu wszystkich uczniów podejmuje wszelkie bieżące decyzje i jest odpowiedzialny za koordynację działań ogólnoszkolnych. Nasz zarząd zwykle właściwie spełnia swoją funkcję, ponieważ pochodzi z powszechnych i bezpośrednich wyborów – ma wsparcie całej społeczności szkolnej i zaufanie wszystkich uczniów.


Wybory są:

* powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu,
* równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,
* bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,
* tajne, tzn. wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów zapewniają tajność aktu głosowania,
* większościowe, tzn. wybory wygrywa kandydat (lub kandydaci z jednej listy wyborczej), który otrzymał najwięcej głosów.


Podstawowe zasady wyborów określa ordynacja wyborcza - stanowi ona część Regulaminu naszego SU. Ordynacja określa następujące kwestie dotyczące wyborów:

* kiedy się odbywają i kto posiada prawa wyborcze,
* sposób zgłaszania kandydatów,
* sposób prowadzenia kampanii wyborczych,
* sposób głosowania i liczenia głosów.


Działamy:
,,… by w szkole działo się lepiej”
,…żeby nam się chciało ,, żyć”
,,…żeby miło mijał czas”

Aktualny samorząd:

Gospodarz: Gabriela Sposób 
Zastępca: Gabriel Jałtuszyk 
Sekretarz : Karolina Tarasiuk i JulitaMalinowska  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego